Знакомство

Ситуация: вы хотите познакомиться с человеком, которого встретили в кинотеатре.

Сергей: Здравствуйте!

Семён: Добрый день.

Сергей: Я бы хотел с вами познакомиться, у вас очень красивые глаза, прямо как у моей собаки.

Семён: Очень приятно слышать. Конечно, давайте познакомимся!

Сергей: Как вас зовут?

Семён: Меня зовут Семён, очень приятно. А вас?

Сергей: А меня Сергей, очень приятно!

Семён: Может, вы хотите выпить чаю и обсудить русскую литературу?

Сергей: Отличная идея! Мой любимый период – классицизм.

Семён: У нас много общего!

Advertisements

Լանդշաֆտագիտություն

Թեմա 1

  1. Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին                  ուսումնասիրում է աշ՛խարհագրական լանդշաֆտը, լանշաֆտագիտություն պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին։

2․Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը:                                                                               լանդշաֆտագիտության խնդիր է երկիր ցույց  տալ

3Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները:

Ինչ է լանդշաֆտը;

Թեմա 2

  1. Ուսումնասիրել նյութի 8 էջում տեղադրված դասը:
  2. Բլոգում տեղադրել յուրաքանչյուր մեթոդի մասին կարճ բացատրություն
  3. քննարկել խմբերում յուրաքանչյուր մեթոդը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

  1. Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա
  2. Կյուրեղյան Է. Ա.   – Կիրառական սոցիոլոգիա
  3. Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ
  4. Шестак  О.И. — Социология
  5. Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Ջուխտանք վանք

Ջուխտակ վանք անվանումը ժողովրդական է։ Ջուխտակը ունի երկու եկեղեցի (որից էլ ստացել է իր անունը’ «Ջուխտ»’ նշանակում է զույգ) Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ; Ջուխտակ վանքը հիմնադրվել է 11-12 դարերում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կառուցվել է 11-րդ դարում։ կենտրոնագմբեթ, որմնամույթերի վրա հենվող 4 կամարով, սրբատաշ քարերով, միջին մեծության (9,7X7,5 մ) շինություն է։ Գտնվում է Աստվածածին եկեղեցուց 15 մ արևելք։ Նրա ավանդատները ձևավորված են նրբաքանդակ, բարձրաճաշակ զարդանախշերով։ Վարպետորեն կերտված եկեղեցու արևմտյան մուտքի բարավորին փորագրված գրերից կարելի է ենթադրել, որ Սուրբ Գրիգորը ավելի վաղ է կառուցվել քան Սուրբ Աստվածածինը։ Վանքի տարածքում նշմարվում են օժանդակ շինությունների հետքեր։ Երկու եկեղեցիների շուրջ տարածված է միջնադարյան գերեզմանոցը իր յուրահատուկ տապանաքարերով։

The problems teenagers

The life of a teenager can be complicated sometimes. It is a difficult age and there are many problems on the way of becoming adults. For example, the choice of free-time activities, parent-child misunderstanding, the choice of future profession, dealing with the first love and so on. All teenagers have their own views on their life and future. They often stay alone with their thoughts because nobody seems to understand them. In this situation it’s better to talk to someone who is more experienced in life matters. One of the most common problems is the misunderstanding between teens and their parents. It has always been a problem but each generation becomes more difficult than the previous. Teenagers think that they are old enough to have their own opinion, while their parents don’t take their opinion into account. It is not right. Adults should try to give more attention to their children especially at such a difficult age. Teenagers also need more freedom of choice and less pressure. They are the future of our country and a lot depends on what kind of people they will become. The problem of drug is also actual at this age. Many teenagers suffer from drug addiction. It often leads to health problems and serious consequences. Other issues include smoking and drinking alcohol. Teenagers often meet their first love. It is a wonderful time for them and one of the best stages of life. This event stays in one’s memory forever. Unfortunately, the first love can have unhappy endings. It leads to problems in communication even with the best friends. Clearly there are a lot of problems in teenagers’ lives. However, there are some wonderful moments that can happen only when you are young. So, it’s better to enjoy the time!

Կիսամյակային ամփոփիչ աշխատանք

1. Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով:

ա) 57,3 =57+0,3 բ) -12,07=-13+0,93
1. Տրված սովորական կոտորակը գրել տասնորդական
կոտորակի տեսքով:
ա) 3/4=0,75 բ ) 37/25=1,48
3. Տրված տասնորդական կոտորակը գրել սովորական
կոտորակի տեսքով:
ա) 3,57= 3 57/100 բ ) 0,007=7/1000
4. Տրված սովորական կոտորակը գրել անվերջ պարբերական
տասնորդական կոտորակի տեսքով:
ա ) 1/3=0,(3) բ ) 1/7=0,(142857)
5. Անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակը գրել
սովորական կոտորակի տեսքով:
ա) 0,3(4)=31/90 բ) 0, (3)=1/3
6.Գտնել արտահայտության արժեքը

(∛ 16)*(∛ 16)2,=16 0,1/(0,1)5

7.Ազատվել հայտարարի իռացիոնալությունից:

ա) 3/√7 +1 , բ) a2-b2/√a +√b

8.Կատարել գործողություն:

ա) (a-2/3):a1/3 , բ) (a-5/8)0,4 *a0,25

9.Գտնել արտահայտության արժեքը:

ա) ((√7)-2)-2 , բ) ((√3)4)-1/2

10.Քանի ռադիան է:
ա) 300 բ) 3000

11. Քանի աստիճան է:
ա) 3π/5ռադ , բ) -7π/12 ռադ

12.Արտահայտել ռադիաններով:
ա) հավասարակողմ եռանկյան անկյունները
բ) հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան անկյունները

13.Գտնել արժեքը:
ա) sin(9π/4) ,
բ) sin π/6 + sin π/4 + cos π/4
գ) tgπ/3 * ctg2π/3 + sin π
14.Որ քառորդում է α-ն, եթե
ա) α =870 բ) α=37π/6

15. Գտնել sin α, cos α, tg α, ctg α , եթե α=11π/4

16.Պարզեցնել արտահայտությունը:

ա)( sin3 α – sin5 α ) : (cos3 α – cos5 α)
բ)( tg α* ctg α – sin2 α): ctg α
17.Գտնել
ա) √(b+5)(6-b) արտահայտության արժեքը, եթե
√b+5 +√6-b =5
բ) √7-a +√3-a արտահայտության արժեքը, եթե
√7-a -√3-a=2
18. Գյուղից դեպի քաղաք, որոնց հեռավորությունը 120կմ է, մեկնեց մարդատար մեքենան: 30ր անց քաղաքից գյուղ մեկնեց բեռնատարը և մարդատարին հանդիպեց քաղաքից 45կմ հեռավորությամբ: Գտնել բեռնատարի արագությունը, եթե այն մարդատար մեքենայի արագությունից փոքր է 5կմ/ժ:

Կամուրջ «Պասկևիչի»

Գտնվում է Վայք քաղաքից հարավ-արևմուտք: Քաջբերունին կամրջի մասին գրում է. «… գետի հատակի մեծ սալից բարձրանում է կրաշաղախ լայն պատ` երկու ժայռերից հավասար հեռավորությամբ: Պատը վերևում վերջանում է երկու սենյակով, որի դռներն ու լուսամուտը երևում են: Սենյակների տանիքը եղել է կամուրջի հատակը, որ անշուշտ շինված է եղել փայտից: Այժմ փայտաշեն հատակը չկա» Կամուրջն ըստ Քաջբերունու անուն չունի, սակայն ժողովուրդը, չգիտես ինչու, այն կոչում է «Պասկևիչի կամուրջ»: Վ. Հարությունյանը նշում է, որ այն կոռուցվել է XVII դարում: Տեղացիների մոտ տիրապետող է այն կարծիքը, որ կամուրջը կառուցվել է ռազմավարական նպատակներով:

Արտավանի կամուրջը (XVII դար) գտնվում է գյուղի մեջ:. Քաջբերունին այդ կամրջի վերաբերյալ կցկտուր տեղեկություններ է հաղորդել:«…Մի առատ առու սկիզբն առած մերձավոր բազմաթիվ աղբյուրներից և անցնելով գյուղի մեջ մի փոքր հնաժամանակյա կարմրաշեն քարե կամուրջի տակից արագությամբ զառիվայրով փախչում է դեպի Արփա»: Կամուրջը ոչ միայն կանգուն է նաև մեր օրերում և գյուղի երկու հատվածներն իրար կապող միակ ճանապարհն է:

Օգատգործված գրականություն

1. Հարությունյան Վ., Միջնադարյան Հայաստանի քարավանատներն ու կամուրջները, Երևան, 1960:
2. Դիվան հայ վիմագրության, պրակ 3, կազմեց` Ս. Բարխուդարյան, 1967:
3. Օրբելյան Ստ. ,Սյունիքի պատմություն, Երևան, 1986:
4. Քաջբերունի, Ճանապարհորդական նկատողություններ, Երևան, 2003: